گالری فیلم های فاز 2 پرند

ویدیو 225 متری شمالی

تعداد بازدید : 3

تاریخ آپلود : 1399/11/16

ویدیو آپارتمان 128 متری 2 خواب

تعداد بازدید : 3

تاریخ آپلود : 1399/11/13

ویدیو باغ ویلا 480 متری تیپ S11

تعداد بازدید : 1

تاریخ آپلود : 1399/11/02

ویدیو باغ ویلا 520 متری تیپ S1

تعداد بازدید : 2

تاریخ آپلود : 1399/11/02

ویدیو باغ ویلا شمالی - تیپ N18

تعداد بازدید : 2

تاریخ آپلود : 1399/11/02

ویدیو باغ ویلا 530 متری جنوبی

تعداد بازدید : 2

تاریخ آپلود : 1399/11/02

ویدیو مراحل ساخت فاز 2 پرند

تعداد بازدید : 10

تاریخ آپلود : 1399/09/25

ویدیو آپارتمان 87 متری

تعداد بازدید : 4

تاریخ آپلود : 1399/09/25

ویدیو محور تجاری اداری شهر جدید پرند

تعداد بازدید : 6

تاریخ آپلود : 1399/09/20

ویدیو مشایی 3 واحدی

تعداد بازدید : 1

تاریخ آپلود : 1399/09/20

ویدیو ویلایی 3 خواب 225 متری شمالی

تعداد بازدید : 3

تاریخ آپلود : 1399/09/20

ویدیو ویلایی 3 خواب - 225 متری جنوبی

تعداد بازدید : 3

تاریخ آپلود : 1399/09/20

به روز ترین آمار کرونا
خرید نقدی یک روزه ملک شما در پرند
دانلود نقشه های پرند و تعرفه کمیسیون املاک
گالری تصاویر پرند ، تصاویر فاز صفر ، فاز 1 ، فاز 2 ، فاز 3 ، فاز 4 ، فاز 5 ، فاز 6
گالری فیلم پرند ، تصاویر فاز صفر ، فاز 1 ، فاز 2 ، فاز 3 ، فاز 4 ، فاز 5 ، فاز 6

آخرین تصاویر و فیلم ها