گالری فیلم های فاز 3 پرند

ویدیو ویلایی دوبلکس 230 متری هواپیمایی

تعداد بازدید : 72

تاریخ آپلود : 1399/11/02

ویدیو مشایی نیمه کاره هواپیمایی

تعداد بازدید : 17

تاریخ آپلود : 1399/10/23

ویدیو باغ ویلا شخصی ساز دوبلکس

تعداد بازدید : 105

تاریخ آپلود : 1399/09/20

ویدیو ویلایی دوبلکس 140 متری - 1100 واحدی هواپیمایی

تعداد بازدید : 28

تاریخ آپلود : 1399/09/20

ویدیو ویلایی تریپلکس 330 متری - 1100 واحدی هواپیمایی

تعداد بازدید : 11

تاریخ آپلود : 1399/09/20

ویدیو ویلایی 2 واحدی ( مشایی ) - 1100 واحدی هواپیمایی

تعداد بازدید : 15

تاریخ آپلود : 1399/09/20

ویدیو ویلایی دوبلکس 120 متری - 1100 واحدی هواپیمایی

تعداد بازدید : 8

تاریخ آپلود : 1399/09/20

ویدیو باغ ویلا شخص ساز استخر دار 480 متری جنوبی

تعداد بازدید : 9

تاریخ آپلود : 1399/09/20

ویدیو باغ ویلا 490 متری دوبلکس استخر دار در پرند

تعداد بازدید : 10

تاریخ آپلود : 1399/09/20

ویدیو آپارتمان 117 متری 3 خواب -پروژه ناصرین پرند

تعداد بازدید : 1

تاریخ آپلود : 1399/09/20

ویدیو آپارتمان 106 متری - پروژه 110 واحدی هواپیمایی تیپ G

تعداد بازدید : 9

تاریخ آپلود : 1399/09/20

ویدیو آپارتمان 70 متری پروژه تاژ

تعداد بازدید : 9

تاریخ آپلود : 1399/09/20

به روز ترین آمار کرونا
خرید نقدی یک روزه ملک شما در پرند
دانلود نقشه های پرند و تعرفه کمیسیون املاک
گالری تصاویر پرند ، تصاویر فاز صفر ، فاز 1 ، فاز 2 ، فاز 3 ، فاز 4 ، فاز 5 ، فاز 6
گالری فیلم پرند ، تصاویر فاز صفر ، فاز 1 ، فاز 2 ، فاز 3 ، فاز 4 ، فاز 5 ، فاز 6

آخرین تصاویر و فیلم ها